Raet

In opdracht en in samenwerking met Besides Purple droeg Van Schuppen Communicatie & PR bij aan de ontwikkeling van een wervingscampagne voor de eerste Masterclass van Raet. Het doel was een wervingscampagne te ontwikkelen die Raet in staat stelde binnen twee maanden een Masterclass te starten met 25 ambitieuze en hoger opgeleide HRM-Consultants. De campagne bestond uit de inzet van digitale en geprinte media. Van Schuppen Communicatie & PR droeg bij aan het campagnethema Durven & Kunnen, begeleidde de noodzakelijke brainstormsessies met Raet, bepaalde de mediamix en vervulde een adviserende rol in de presentatie van de campagne.

beeld1