KLM Facility Services

Via Hill & Knowlton begeleidde Van Schuppen Communicatie & PR de outsourcing van KLM Facility Services (KLM FS) naar Sodexho Altys op het gebied van de interne en externe communicatie. Als ad interim communicatiemanager was Van Schuppen Communicatie & PR verantwoordelijk voor het opstellen, schrijven en uitvoeren van het communicatieplan voor de outsourcing van KLM FS. Debby van Schuppen adviseerde het managementteam van KLM FS over communicatiezaken en het was verantwoordelijk voor alle correspondentie over de transitie voor interne en externe doelgroepen. Ook het afstemmen van alle communicatieactiviteiten tijdens de transitiefase met de Ondernemings-
raad van KLM, de directie van KLM, het managementteam van KLM FS, de afdeling corporate communicatie van KLM, de directeur van de toekomstige organisatie Sodexho Altys en de communicatieafdeling van Sodexho Nederland behoorden tot de werkzaamheden.

beeld1