Woningstichting Rochdale

Van Schuppen Communicatie & PR was van 2005 tot 2011 het communicatieadviesbureau van Woningstichting Rochdale in Amsterdam. Het werk voor Rochdale bestond uit communicatieadvies, teksten en interviews. Ook was Van Schuppen Communicatie & PR sinds mei 2006 verantwoordelijk voor het project “Rochdale Double One”. Deze Engelse dubbeldekker ondersteunde Rochdale in het bieden van aanvullende dienstverlening op het gebied van wonen voor de huurders van Rochdale (ruim 45.000) en stimuleerde de verkoop van woningen.

beeld1