Reed Business

Van Schuppen Communicatie & PR verzorgde voor de afdeling Sales Leads van Reed Business het projectmanagement voor de vernieuwing van het product Bouwplannen. Het project kwam voort uit de productvernieuwing van Bouwplannen. Het project hield in dat alle communicatiemiddelen en uitingen vernieuwd werden. Een greep uit de middelen: de verpakking, een Quick Reference Card, productbladen, testimonials, de website, correspondentie, banners, landingspages, e-mailings, een demo en advertenties. In dit project was Van Schuppen Communicatie & PR verantwoordelijk voor de communicatieprojecten van de gehele productvernieuwing, de aansturing van de diverse externe bureaus, het bewaken van het projectbudget en de realisatie van het project binnen budget, tijd, en mogelijkheden.

beeld1