pLAN8

Van Schuppen Communicatie & PR ontwikkelde voor pLAN8 een positioneringsadvies. Dit advies kwam tot stand na een brainstormsessie met de directieleden van pLAN8. Op basis van de brainstormsessie, presenteerde Van Schuppen Communicatie & PR een positionering met bijbehorende kernwaarden, de marktfocus en de set van (marketing) communicatiemiddelen die pLAN8 nodig heeft om de gewenste positionering bij de doelgroepen van de organisatie te bewerkstelligen.

beeld1